Plastiklaster

Plastik on XXI sajandi materjal!

Klastri ülevaade:

Eesti plastitööstuse innovatsiooniklaster ehk Plastiklaster on aktiivseid ja uuenduslikke polümeermaterjalide ning nende töötlemisega seotud Eesti ettevõtteid ja isikuid ühendav võrgustik. Klastri strateegiliseks eesmärgiks on kaasa aidata Eesti plastitööstuse konkurentsivõime tõstmisele läbi innovatsiooni ja koostöötegevuste.

Koostöövõimalused:

Huvitume koostööst plastidega ja komposiitidega seotud üksikisikute (nt eksperdid, konsultandid) ja ettevõtetega, kui ka esindus- ja koostööorganisatsioonidega, näiteks majandus/kaubandusesindused või tööstusettevõtete klastrid nii Eestist kui ka välismaalt.

Tegevusvaldkonnad:

Toetame aktiivselt erialast teadmussiiret kogu haridusredeli lõikes. Töötatakse välja ja rakendatakse erinevaid üksiktegevusi ning projekte, alates loodusteaduste propageerimisest üldhariduses kuni kahepoolse õppekoostöö edendamiseni haridusasutuste ja ärisektori vahel. Erilist tähelepanu pööratakse tootmis- ja insener-tehnilise personali väljaõppe kaasajastatuse ning kvaliteedi küsimustele.
Turunduse eesmärgiks on aktiivselt aidata kaasa Eesti plastitööstuse ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele.
Aitame ettevõtetel vastata nii tehnoloogilist laadi väljakutsetele kui ka tõhustada tootmiskorraldust kaasaegsete juhtimismeetodite kasutamisega, läbi koostöövõrgustiku arendamise ning vis-a-vis partnerluse toetamise uurimisasutuste/tööstusdisainerite ning ettevõtete vahel.

Klastri liikmed:

Plastiklastri liikmeskond ei ole rangelt fikseeritud. Klastri võrgustikesse kuulub kokku 24 liiget. Valdkondlik jagunemine on järgmine: • koolitusvõrgustik – 11 liiget • turundusvõrgustik – 7 liiget • innovatsioonivõrgustik – 6 liiget

Kontakt:

Jaanus Tärnov

Klastrijuht

jaanus.tarnov@gmail.com

+372 521 6684

http://jaanustarnov.wix.com/plastics-estonia