Puitmajaklaster

Eesti puitmaja – sajanditepikkune kogemus

Klastri ülevaade:

Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster loodi eesmärgiga parandada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. Eesmärkide saavutamise vahendiks on rahvusvaheline koostöö ettevõtete, teadus-arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas.

Koostöövõimalused:

Klaster on avatud rahvusvahelisele koostööle puitmaju tootvate ettevõtete, teadus-arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas.

Tegevusvaldkonnad:

  • Ühisturundus: eesmärgiks on suurendada tegutsemist rahvusvahelistel turgudel. Läbi ühise turunduse ning ekspordipartnerite otsingu aidata kaasa puitmajatootjate müügi edendamisele nii kohalikul kui välisturul.
  • Mainekujundus ja poliitikate kujundamine: läbi avalikkusele suunatud puitmajatootmist kajastava teabe ning sektori tegevuste tutvustamise arendada ja levitada Eesti puitmajatootjate ja puitmajade ühtset ja üldist positiivset kuvandit, mis on aluseks tervet sektorit mõjutavate poliitikate kujundamisele.
  • Kompetentside arendamine: arendada klastri ettevõtete oskustepagasit.
  • Tootearendus: aidata klastri ettevõtteid toodete ning ettevõtete kvaliteedi tõstmisele läbi teostatavate uuringute.

Klastri liikmed:

Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit ning klastrisse kuulub käesoleval ajahetkel kokku 36 partnerit, kellest 25 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtjad. Partnerite profiilid on leitavad Eesti puitmajaklastri kodulehelt.

Kontakt:

Lauri Kivil_Estonian Wooden Houses Cluster

Lauri Kivil

Klastrijuht

info@puitmajaliit.ee

+372 5860 9970

 

www.woodhouse.ee