Connected Health klaster

Accelerating connected health solutions in, from and to Estonia

Klastri ülevaade:

Estonian Connected Health klaster (ECHC) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. ECHC on osa Euroopa Connected Health liidust and ScanBalt võrgustikust.
Klastri eesmärgid:

  • panustada tervislikuma eluviisi ja paremate tervishoiuteenuste levikusse
  • toetada majanduskasvu läbi uute tervisteenuste kasutuselevõtu motiveerimise
  • kiirendada Eesti tervise valdkonna ettevõtetele ligipääsu uutele turgudele

Koostöövõimalused:

teeme koostööd teiste klastrite ja erialaliitudega, kes tegustevad seotud valdkondades; klastriga on oodatud liituma tervise valdkonna ettevõtted ja teised osapooled eeltoodud tegevusvaldkondades;

Tegevusvaldkonnad:

tervisliku eluviisi, spordi, ennetuse, diagnostika, ravi ja rehabilitatsiooni tooted ning nendega seotud teenused.

Klastri liikmed:

Estonian Connected Health klastris tegutsevad tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teised kasutajagruppide esindajad.

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: pronkstase

Kontakt:

Külle Tärnov

Klastrijuht

kylle.tarnov@tehnopol.ee
+372 5680 0221

 

http://connectedhealth.ee