IKT klaster

IT on kõikjal

Klastri ülevaade:

Eesti IKT klaster on 87 partnerit koondav koostööplatvorm, mille missiooniks on toimida IKT ettevõtete rahvusvaheliselt tunnustatud koostöövõrgustikuna sise- ja välisturgudel. Oma tegevustega soovib klaster aidata kaasa uute lahenduste, toodete tekkimisele ja ettevõtete konkurentsivõime tugevnemisele rahvusvahelisel turul. Eesmärgi saavutamiseks tegutsetakse kolmes peamises valdkonnas, milleks on rahvusvahelistumine, inimesed ja kompetentsid ning koostöö ja innovatsioon.

Koostöövõimalused:

Eesti IKT klaster on avatud kõigile koostööpakkumistele, mis aitavad kaasa IKT  ja teiste majandusvaldkondade ülese koostöö elavnemisele.

Tegevusvaldkonnad:

 • RAHVUSVAHELISTUMINE sh: valdkonnale oluliste ärivisiitide ja õppereiside korraldamine, konverentsidel osalemine;
  klastripartnerite rahvusvahelistumise soodustamiseks erinevate ekspordiga seotud tegevuste läbiviimine (sh sihtriigist lähtuvalt turundusmaterjalide lokaliseerimine, ekspertide palkamine, B2B kontaktide loomisel abistamine jne);
  koostöösuhete algatamine ja liitumine rahvusvaheliste innovatsiooniprojektidega ning klastrivõrgustikega;jne.
 • INIMESED JA KOMPETENTSID sh: IKT sektori tööjõu kvaliteedi teemadega tegelemine (tööjõuvajaduse prognoosimine, õppekavade arendusse panustamine, välistööjõu võimaluste analüüsimine);klastripartnerite kompetentside tõstmine konkreetsete sihtturgude kohta;klastripartneritele koolituste, seminaride korraldamine rahvusvahelise müügi ja innovatsioonivõimekuse alaste oskuste arendamiseks;jne.
 • KOOSTÖÖ JA INNOVATSIOON sh: klastripartnerite ühisteemade leidmine ja nende raames kompetentside ning võimekuse kaardistamine;
  klastripartnerite koosluste ühisarenduste toetamine (sh ühised ärimudelid, alusuuringud, tootestamine);
  IKT alase teadlikkuse tõstmise seminaride korraldamine teistele valdkondadele ja seeläbi koostööpartnerite leidmine ühisprojektide algatamiseks; jne.

Klastri liikmed:

Eesti IKT klastril on 87 liiget (ettevõtted, teadusasutused) www.itl.ee.

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: hõbetase

Kontakt:

Doris Põld

Klastrijuht

doris.pold@itl.ee

+372 511 4411

 

 

 

 

 

Maarja

Maarja Rannama

Projektijuht

maarja.rannama@itl.ee

+372 5558 2672

 

www.itl.ee