Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST

Parem sporditulemus läbi teadlikkuse, ennetuse, pädevama ravi ja kiirema taastumise

Klastri ülevaade:

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST on Eesti Spordimeditsiini klastri jätkuklaster laiendatud koosseisu, strateegiliste eesmärkide ja tegevustega.
Klaster ühendab liikmeid (konsortsiumipõhised ehk klastrisisesed) ja välised koostööpartnerid, kes pakuvad tooteid ja teenuseid ja/või viivad läbi tegevusi, mis on otseselt või kaudselt seotud inimeste elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise ja sellega seotud valdkondade (tervishoid, sh biotehnoloogia meditsiinis, IKT ja e-tervis, sport, turism jm) innovaatilise tegevuse soodustamise ja arendamise.

Koostöövõimalused:

Klaster pakub koostöövõimalusi nii välisriikides kui siseriiklikult, ühisseminaride korraldamisel, liikumistervise alase teadlikkuse tõstmisel harrastus-, tipp- ja noorsportlaste, füsioterapeutide, perearstide ja –õdede, treenerite, spordiarstide ja ortopeedide seas, kui ka ühiste toodete teenuste arendamisel, mis aitaks ennetada vigastusi, pakkuda pädevamat ravi ja kiiremat taastumist sportivatele inimestele.

Tegevusvaldkonnad:

Tegevusvaldkonnad on meditsiiniteenused, biotehnoloogia, e-tervis ja valdkonna infotehnoloogia ja kommunikatsioon.
Tervikliku väärtusahela toimimiseks on kaasatud tugivaldkonnad – tugiteenuste, seadmete/tarvikute pakkujad, haridus-, teadus- ja arendusasutused, TAKid ja
kompetentsikeskused, kohalikud omavalitused ja riigiasutused ning valdkonna kõik erialaliidud ja
katusorganisatsioonid. Ühiselt panustatakse nutika spetsialiseerumise valdkondade arendamisse põhifookusega
tervishoiuteenustel ja tehnoloogiatel, e-tervise ja IKT valdkonnal.

Klastri liikmed:

Klastril SportEST on 42 partnerit, sh spordimeditsiini valdkonnas ning tugi- ja sidusvaldkondades tegutsevad asutused. Partnerite tegevusalapõhise jaotuse ning täpsema kirjelduse leiab klastri veebilehelt www.sportest.eu/et/partnerid.

Kontakt:

Helin Pevkur SportEst

Helin Pevkur

Klastrijuht

helin@sportest.eu

+372 522 2448

 

www.sportest.eu