Targa linna klaster

Klastri ülevaade:

Targa linna klaster ehk Smart City Lab ühendab ettevõtted, linnakodanikud, avaliku võimu, teadus- ja arendusasutused ning innovatsiooni tugistruktuurid keskendudes linnaelu erinevaid valdkondi hõlmavate uuenduslike e- ja m-teenuste loomisele, arendamisele ja ekspordile. Tegemist on Tartu ja Tallinna, info- ja kommunikatsiooniettevõtete ja taristuasutuste ühisprojektiga. Klaster keskendub linnaelu erinevaid valdkondi hõlmavate uuenduslike, säästlike ja avatud platvormidel toimivate teenuste loomisele ja edasiarendamisele (sh tootestamisele).

Koostöövõimalused:

Smart City Lab hakkab toimima katsepolügoonina (eluslaborina) erinevate e- ja m-rakenduste kavandamiseks, testimiseks ja juurutamiseks ning loodavad lahendused on hästi skaleeritavad ning neid saab rakendada hiljem edukalt teistes linnades nii Eestis kui mujal maailmas. Oleme avatud koostöövõimalustele uute rakenduste loomiseks ning kasutusse võtmiseks.

Tegevusvaldkonnad:

  • nutikas (ühis)transport;
  • nüüdisaegsed tehnovõrgud ja taristu;
  • turismi ja vaba ajaga seotud teenused;
  • digi-TV-l põhinevad teenused;
  • kaasava ja tõhusa valitsemise teenused.

Klastri liikmed:

22 partnerorganisatsiooni, kelle profiilid leiab Smart City Labi kodulehel.

Kontakt:

Gerttu Simm

Gerttu Simm

Projektijuht

gerttu.simm@smartcitylab.eu
+372 52 23 740

 

 http://smartcitylab.eu/