Tuuleenergia klaster

Eesti tuulenergia tööstus - tulevikku edasiviiv energia

Klastri ülevaade:

Fossiilsete kütuste ja tuumaenergia kallinedes ning keskkonna- ja ohutusnõuete karmistudes kasvab üha enam nõudlus taastuvenergia allikate, sh tuuleenergia järele. See omakorda loob suurepärased võimalused nn rohelise ja sinise majanduse arenguks. Elektrituulikute tootmine ja kasutuselevõtt pakub tööd paljudele erinevatele tööstus- ja teenindusaladele.Tuuleenergia klaster on välja töötanud Eesti tuuleenergia tööstusharu arengustrateegia ning soovib oma partneritele luua eeldused osalemiseks rahvusvahelistes energiatootmis- ja tehnoloogiaalastes koostööprojektides. Klaster tegeleb nii väiketuulikute kui ka tööstuslike maismaa ja meretuulikutega ning lisaks ka tehnoloogiliste lahendustega, mis toetavad või soodustavad tuuleenergia kasutuselevõttu (nt passiivmajad ja nutikas võrk).

Koostöövõimalused:

Klaster näeb koostööpartnerina tööstusettevõtteid, kellel on võimekus või soov areneda pakkumaks mõnda teenust või toodet tuuleenergia tööstusele. Ülikoolide ning arenduskeskustega koostöö fookuses on tuuleenergiaga seotud uute lahenduste või toodete väljatöötamine.

Tegevusvaldkonnad:

  • Eestis toodetud väiketuulikute populariseerimine ning ekspordi suundade leidmine;
  • tuuleenergiat puudutavate uute toodete ja teenuste arendamine ning arengu toetamine;
  • tute projektide algatamine ning eestvedamine;
  • tuulenergia kompetentsi koondamine ning levitamine.

Klastri liikmed:

Tuuleenergia klastri katusorganisatsiooniks on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon. Klastris on 16 partnerit, kelleks on nii ettevõtted tuuleenergia arenduse, tööstuse ja elektritootmise valdkonnast kui ka haridus- ja teadusasutused. Lisaks teeb tuuleenergia klaster koostööd teiste maade tuuleenergia klastrite ja rahvusvaheliste partneritega. Liikmete kohta leiate ülevaate siit.

Kontakt:

Tuuliki Kasonen_Tuuleenergia Klaster

Tuuliki Kasonen

Klastrijuht

klaster@tuuleenergia.ee

+372 639 6625

 

http://ewpc.ee/

www.tuuleenergia.ee