Betooni Tööstuspark; foto Martin Dremljuga

EAS toetab viit klastrit kokku kolme miljoni euroga

02. aprill 2019

„Kõige olulisem on klastri visioon ehk kuidas tõsta läbi koostöö ettevõtete ekspordi- ja müügivõimekust,“ ütles EASi toetuste keskuse direktor Monica Hankov. Tema sõnul ühendab toetust saanud klastreid aktiivne ja tugev koostöövõrgustik. „Edukates klastrites panustavad aktiivselt valdkonna juhtivad ettevõtted ning oluline on ka võimekas meeskond,“ sõnas Hankov. „Tugevaid taotlusi esitati EASile rohkem kui vahendid rahastada võimaldasid. See näitab, et ettevõtted panustavad aktiivselt koostööle ja näevad selles…
FinanceEstonia forum 2019

FinanceEstonia Forum 2019 – tule ja saa osa finantsmaailma tulevikust!

27. veebruar 2019

Esinejatest astuvad üles David Chen (Hanson Robotics), Kustaa Valtonen (FinEst Bay Area Development), Herald Ruijters (Euroopa Komisjon), Kevin Murcko (CoinMetro), Henrik Husman (Nasdaq Helsinki), Tomosaku Sohara (NordicNinja VC), Kaarel Kotkas (Veriff) ja paljud teised. Tervitussõnad ütleb Robot Sophia! Sel korral keskendub Foorum küsimusele, kuidas uudsed finantseerimisviisid ja -tehnoloogiad lihtsustavad suurte ideede ja projektide elluviimist. Ühiselt mõtiskletakse uute tehnoloogiate rolli üle tänapäeva finantseerimismaailmas ning tõstatatakse visioon sellest, et Eesti võiks olla finantsuuenduste kasutamisel maailmas suunanäitajaks. Tutvu esinejate…
Uus Eesti Esitluskeskuse Rahvusvahelises majas

Uus e-Eesti esitluskeskus viib Eesti digiedulood maailma

21. veebruar 2019

“See e-Eesti, mis meil täna on, teeb meie riigi ausaks, läbipaistvaks ja kiirelt toimivaks. Meie eeskuju järgitakse juba ka Euroopas ja eelkõige Põhjamaades. Kui Põhjala riigid aitasid meid majanduslikult järele 90-ndatel, siis nüüd saame meie neile tagasi anda ja võtta nad endaga 21. sajandisse kaasa koos selle suurema paindlikkusega, mida on e-riigina mõtlemiseks ja toimimiseks vaja,“ kirjeldas president Kersti Kaljulaid e-Eesti rolli esitluskeskuse pidulikul avamisel.…
Tallinna Klastriklubi külas rahvusvahelises majas

Klastriklubis arutleti välistööjõu kaasamise teemal

08. veebruar 2019

Eesti elanikkonna ning tööturu arenguid puudutavate prognooside kohaselt muutub spetsialistide tasemel töötajate vajadus lähiaastatel üha suuremaks, mida tänane kutse-ja kõrghariduse pakkumine ei kata. Seetõttu on ka välismaalastest spetsialistide hankimine kas innovatsiooni toetamiseks, ekspordivõimaluste loomiseks uutel turgudel või ettevõttesisese kompetentsi kasvatamiseks muutunud Eesti ettevõtetes üha tavapärasemaks praktikaks. Ent sageli võib välismaalastest spetsialistide palkamine pakkuda väljakutseid, eriti nende ettevõtete jaoks, kes seda varem ei ole teinud või kellel…
EJKL_kompetentsikeskus

EJKL Jäätmepäev + keskkonnaministri kandidaatide DEBATT, 06.02.2019 Eesti Filmimuuseumis

24. jaanuar 2019

TAUSTAINFO Euroopa Liit on seadnud jäätmete taaskasutamisele sihtarvud, mille kohaselt aastaks 2020 tuleb korduskasutada ja/või materjalina ringlusse võtta 50% segaolmejäätmetes sisalduvast metallist, paberis ja papist, plastist ja klaasist. Käesoleva aasta mais võttis Euroopa Komisjon vastu ringmajanduse paketi, mille liikmesriigid (s.h. Eesti) peavad üle võtma juuniks 2020. Liikmesriikide poolt kokku lepitud olmejäätmete korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu sihtarvud on järgmised – 2025.a. – 55%, 2030.a. – 60%…
Tuneesia-Eesti-Euroopa sihtturuseminar

Tuneesia sihtturuseminar Eesti Kaubandus-Tööstuskojas

15. jaanuar 2019

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab sel puhul algusega kell 10:00 äriseminari, kus on antakse ülevaade Tuneesia ärikliimast ja Eesti ettevõtjate võimalustest sellel turul. Päevakava 9.30 Registreerimine ja kohv 10.00 Tervitussõnad Hr Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Välisministeeriumi esindaja 10.10 Tervitussõnad Khemaies Jhinaoui, Tuneesia välisminister 10.20 Ülevaade Tuneesia majandus- ja ärikeskkonnast Tuneesia välisinvesteeringute agentuur (FIPA) Pr Heger Denguezli, Tuneesia ekspordiedendamise keskuse (CEPEX) peadirektor 10.50 Ülevaade võimalustest Tuneesia turismimaastikul Tuneesia…
MDR-workshop

Connected Health klastri workshop meditsiiniseadmete regulatsioonist.

15. jaanuar 2019

Seminaril vastatakse küsimustele: Mis on meditsiiniseade? Kuidas saada meditsiiniseadmeid regulatiivsete auditite kaudu? Mida nõuab uus MDR? Mis on ISO 13485 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem ja kes seda vajab? Kellel peab olema ISO 14971 nõuetele vastav riskijuhtimine ja IEC 62304 nõuetele vastav tarkvaraarendus? Kuidas teha algust regulatsioonide järgmisega Jira ja Confluence moodulite abil? Ajakava: 9:30-10:00 Tervituskohv, registreerimine 10:00-11:15 Medical Device Regulation: What are changes in reality? (Mr.…
Puitmajatootjate raamat The Cutting Edge

Eesti puitmajatootjatel ilmus ettevõtteid tutvustav trükis

28. detsember 2018

Eesti puitmajatootjad ehitavad aastas üle ilma tuhandeid maju, mil on seni puudunud üheselt äratuntav lugu ja nii ei tea sektori eduloost või valminud hoonetest sageli isegi Eesti laiem üldsus, meie esindajad sihtriikides või sealsed potentsiaalsed äripartnerid. „Uus raamat avab puitmajasektorit läbi ettevõttejuhtide prisma ning koondab kauneid objekte üle maailma – puitmajatootjate hea tutvustusmaterjal nii riigi esindajale, arendajale kui ka kliendile. Trükis on peaasjalikult mõeldud kingituseks…
EAS toetab teadusarendustegevust

EAS toetab teadusarendust ja innovatsiooni

27. detsember 2018

Tehnoloogiaarenduskeskuste toetust saavad BioCC, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, STACC OÜ ja Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus, kes said käimasoleva rahastusperioodi vahehindamisel ekspertide paneelilt heaks kiitva hinnangu ning jätkavad oma tegevusi planeeritud mahus. „Nendel arenduskeskustel on oma väljakujunenud uurimissuunad, kvalifitseeritud personal ja vajalik infrastruktuur ning nad tegelevad aktiivselt teadus- ja arendustegevuse pakkumisega ettevõtetele,“ rääkis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane. „Samal ajal on tegemist keskustega, kelle…
EJKL_kompetentsikeskus

Eesti jäätmekäitlusettevõtete ja Keskkonnaministeeriumi esindajad käisid kogemusi jagamas Gruusia kolleegidele

21. detsember 2018

Vastavasisulise pöördumise tegi käesoleva aasta jaanuaris Eesti Jäätmekäitlejate Liidule/EJKL Kompetentsikeskusele Gruusia Jäätmekäitlejate Liit (WMA). Eesti jäätmekäitlejatel on juba mõnda aega olnud huvi minna tutvuma Gruusia jäätmekäitluse tänase olukorraga ja otsida/leida võimalusi teha Gruusia kolleegidega, nii keskkonnaministeeriumi, liidu kui ettevõtete tasandil, koostööd Eesti kogemuste jagamisel ja läbi selle aidata Gruusial jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutusse suunamist edendada. Eesti jäätmekäitlejatel on juba mõnda aega olnud huvi minna…