ADAPTER – ühendab teaduse ja ettevõtluse

Postitatud 08. märts 2018

Maailmas ainulaadne ettevõtlusplatvorm ADAPTER ühendab Eesti teadus- ja arendusasutuste teenused, teadus-arenduskoostöö ning tootearenduse ja täiendkoolituse võimalused. See on kontaktpunkt, mis viib kokku ettevõtjate vajadused teadus- ja arendusasutuste kompetentside ja tehnoloogia võimalustega.

ADAPTER pakub võimalust:

  • esitada küsimus või leida endale sobiv koostööpartner ADAPTERis osalevatest ülikoolidest, kõrgkoolidest, teadus- ja arendusasutustest;
  • leida endale vajalik mõõte-, analüüsi-, koolitus- või muu teenus kõikide osalevate asutuste pakutavate võimaluste seast;
  • tutvuda ettevõtetele suunatud innovatsiooni- ja arendustegevuse toetusmeetmetega.

Sisesta oma küsimus veebilehel www.adapter.ee ja see jõuab enam kui 3000 teadlaseni. Kui Eestis peaks olema mitu teadlast või teadusrühma, kes soovivad ettevõtjale lahendust pakkuda, siis ADAPTERi vahendusel jõuavad need kõik ettevõtjani. Ettevõtja ise otsustab, kellega ja mis tingimustel ta tööd jätkab. Kui mõni teadlane leiab, et vajalik kompetents asub mõnes teises asutuses või riigis, siis ka see info jõuab ettevõtjani.

ADAPTERist saad vastuse 5 tööpäeva jooksul.

 

Adapter

ADAPTERisse seni laekunud päringud on olnud väga erinevad – soovitakse leida materjalidele taaskasutusvõimalusi, töötada välja täiesti uus toode või anda olemasolevale tootele või teenusele lisandväärtust, uuritakse erinevaid IT-arenduse võimalusi jne. Esita ka enda päring ja alusta koostööd Eesti avalik-õiguslike ülikoolidega!

Allikas: www.adapter.ee