EAS avas taotlusvooru klastrite arendamise toetamiseks

Postitatud 27. november 2018

Taotlusvoor on avatud alates 27. novembrist 2018. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 7. jaanuar 2019 kell 16.00

Toetuse eesmärk on tõsta klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi ühiste turundus- ja arendustegevuste edendamise nutika spetsialiseerumise kasvualades.

Taotlusvooru eelarve on 3 084 176, 50 eurot.

Taotlusvooru tingimused:

  • Toetust võib taotleda Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühing või sihtasutus.
  • Toetuse maksimaalne summa on 600 000 eurot.
  • Toetuse suurus on kuni 50 % abikõlbulikest kuludest.
  • Projekti tegevused viiakse ellu kuni 56 kuu jooksul taotluse esitamisest, kuid mitte hiljem kui 31. august 2023.a.

Täpsemad tingimused on toodud määruses “Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord” ja

EASi kodulehel: https://www.eas.ee/teenus/klastrite-toetamine/

Allikas: EAS