Digitaalehituse klaster

Klastri ülevaade:

Digitaalehituse klaster keskendub kogu ehitise elukaare väärtusahelale – loomisest utiliseerimiseni. Strateegiliselt on eesmärk töötada välja ehitise elukaart hõlmav innovaatiline digitaalehituse keskkond koos uute VDCM toodete, Grid’i ja e-ehituse portaaliga ning nendega oluliselt suurendada klastri partnerite müügitulu ja rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Klaster keskendub teadmistepõhise ehituse arendamisele, kus ehitussektori üldine eesmärk on lisandväärtuse suurendamine, mille tehniliseks vasteks võib pidada ressursside, s.h. energia kulu vähendamist toodangu ühiku kohta. Sellest tulenevad konkreetsemad eesmärgid:

  • tarkade ehituslahenduste turu edendamine;
  • ehitustegevuse suurem digitaliseerimine ja automatiseerimine.

Koostöövõimalused:

Digitaalehituse klaster on avatud kõigile koostööpakkumistele, mis aitavad kaasa ehitise elukaare ettevõtete koostöö elavnemisele Eestis ning rahvusvahelistumisele.

Tegevusvaldkonnad:

Klastri peamised fookusvaldkonnad on:

  • digitaalehituse valdkonna parima kogemuse analüüs ning süstematiseerimine;
  • uute VDCM toodete väljatöötamine, kirjeldamine ja turundamine;
  • e-ehituse portaali ja Grid’i struktuuri ja toimimispõhimõtete väljatöötamine ja kirjeldamine kogu ehitise elutsükli osadega, sh digitaalehituse infovahetuskeskkonna prototüübi loomine ehitise elukaare juhtimiseks.

Klastri liikmed:

Digitaalehituse klastri ellukutsujateks ja klastripojekti elluviijateks on 27 valdkonnaga seotud organisatsiooni: 24 ettevõtetet, 2 teadusasutust (Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool) ja 1 omavalitsus (Väätsa Vallavalitsus).

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: pronkstase

Kontakt:

Maiu Topp

Klastrijuht

maiu@digitaalehitus.ee
+372 55 71 855

http://e-difice.com

www.digitaalehitus.ee/