Rohemajanduse klaster

Klastri ülevaade:

Rohemajanduse klastrit arendab Eesti Jäätmekäitlejate Liidu Kompetentsikeskus. Klastri eesmärgiks on suurendada jäätmete taaskasutamist, jäätmetest kvaliteetsete ja sertifitseeritud toodete valmistamist ning jagada Eesti jäätmekäitlusettevõtete kogemusi jäätmete taaskasutamisel.

Koostöövõimalused:

Klaster pakub ettevõtetele võimalust olla partneriks erinevates rahvusvahelistes jäätmete taaskasutamise projektides, otsida ühiselt turgu taaskasutatud materjalidele, võtta kasutusele uusi võimalusi jäätmete taaskasutamisel või olla koostööpartner rahvusvahelistel koolitustel.

Tegevusvaldkonnad:

    • ressursside säästliku kasutamise arendamine ja propageerimine
    • jäätmete taaskasutamine;
  • jäätmetest kvaliteetsete toodete valmistamine;
  • seminaride ja ümarlaudade korraldamine;
  • jäätmekäitlusalane konsultatsioon ja nõustamine;
  • jäätmekäitlusalaste koolituste korraldamine;
  • taaskasutatavate materjalide sertifitseerimine.

Klastri liikmed

20 partnerit, sh 16 ettevõtet, 2 haridus- ja teadusasutust (Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut), Eesti Vee-ettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus.

Kontakt:

Margit Rüütelmann

Klastrijuht

margit@recycling.ee

+372 513 0698

 

www.recycling.ee
www.ejkl.ee