Logistikaklaster

Your Logi(sti)cal Choice

Klastri ülevaade:

Eesti Logistikaklaster on ühisprojekt, mis keskendub liikmete rahvusvahelisele turundusele, Eesti logistiliste eeliste tutvustamisele sihtturgudel, teadus- ja arendustööle ja logistikaalastele haridusküsimustele.

Koostöövõimalused:

Logistikaklaster otsib ja pakub võimalusi ühiseks logistikavõrgu arendamiseks Euroopas ning uute ja nutikate toodete arendamiseks teiste valdkondlike klastritega.

Tegevusvaldkonnad:

  • klastripartnerite tootmisvõimsuste jagamine ning ressursside ühiskasutuse korraldamine, et arendada edasi uusi, kõrge ekspordipotentsiaali ja suure lisandväärtusega tooteid ning teenused;
  • logistikasektori ühtsete sõnumite kujundamine meediale, turundustegevused;
  • süsteemse koostöö teostamine sektori ettevõtjate ning haridus- ja teadusasutuste vahel;
  • riiklike ja erasektori IT arendusprojektide elluviimisele kaasa aitamine.

Klastri liikmed:

17 partnerit, sh 14 ettevõtet, 2 ülikooli ja 1 assotsiatsioon. Täpsem info liikmete kohta www.transit.ee/klastri-liikmed.

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: pronkstase

Kontakt:

Andres Valgerist_Eesti Logistikaklaster

Andres Valgerist

Klastrijuht

andres@transit.ee

+372 51 52 270

 

www.transit.ee/logistikaklaster