Meditsiiniekspordi klaster Medicine Estonia

Teeme Eesti meditsiini koos rahvusvaheliselt tuntuks!

Klastri ülevaade:

Medicine Estonia klaster koondab Eesti edumeelseimad ja ettevõtlikumad meditsiiniteenuste pakkujad. Klastri liikmeid liidab soov arendada meditsiiniteenuste eksporti, usk ühise tegutsemise vajalikkusesse ning valmisolek koos Eesti meditsiiniteenuste tutvustamisse panustada. Meditsiiniteenuste eksport võimaldab klastri liikmetel teenida tulu tervishoiuteenuste ekspordilt, hoida Eesti arstid Eestis ja tõsta läbi rahvusvahelise kogemuse kohalike raviteenuste kvaliteeti.

Koostöövõimalused:

Klaster on avatud kõikvõimalikele ühisprojektidele meditsiiniteenuste ekspordi arendamiseks.

Tegevusvaldkonnad:

  • Liikmete ja välispatsientidele pakutavate teenuste tutvustamine sihtturgudel
  • Teenuste müügiks vajalike kontaktide loomine ja vahendamine liikmetele
  • Teabe kogumine ja vahendamine välisturgude kohta, liikmete rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine
  • Liikmete esindamine ekspordiga haakuvates riigisisestes küsimustes

Klastri liikmed:

16 liiget – haiglad, kliinikud, laborid, taastusravi- ja teadusarenduskeskused, ülikoolid ja teised meditsiinivaldkonna klastrid, vt lähemalt siit.

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: pronkstase

Kontakt:

Kersti Kraas

Projektijuht

kersti.kraas@medicineestonia.eu

+372 56 56 0015

 

http://www.medicineestonia.eu