Puitmajaklaster

Eesti puitmaja – sajanditepikkune kogemus

Klastri ülevaade:

Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster loodi eesmärgiga parandada klastris osalevate ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ning ekspordikäivet. Eesmärkide saavutamise vahendiks on rahvusvaheline koostöö ettevõtete, teadus-arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas.

Koostöövõimalused:

Klaster on avatud rahvusvahelisele koostööle puitmaju tootvate ettevõtete, teadus-arendus- ja haridusasutuste vahel ühisturunduse, tootearenduse ning kompetentside arendamise valdkonnas.

Tegevusvaldkonnad:

  • Ühisturundus: eesmärgiks on suurendada tegutsemist rahvusvahelistel turgudel. Läbi ühise turunduse ning ekspordipartnerite otsingu aidata kaasa puitmajatootjate müügi edendamisele nii kohalikul kui välisturul.
  • Mainekujundus ja poliitikate kujundamine: läbi avalikkusele suunatud puitmajatootmist kajastava teabe ning sektori tegevuste tutvustamise arendada ja levitada Eesti puitmajatootjate ja puitmajade ühtset ja üldist positiivset kuvandit, mis on aluseks tervet sektorit mõjutavate poliitikate kujundamisele.
  • Kompetentside arendamine: arendada klastri ettevõtete oskustepagasit.
  • Tootearendus: aidata klastri ettevõtteid toodete ning ettevõtete kvaliteedi tõstmisele läbi teostatavate uuringute.

Klastri liikmed:

Eesti puitmajaklastri katusorganisatsiooniks ja eestvedajaks on Eesti Puitmajaliit ning klastrisse kuulub käesoleval ajahetkel kokku 46 partnerit, kellest 29 on puitmajatootmisega tegelevad ettevõtjad. Partnerite profiilid on leitavad Eesti puitmajaklastri kodulehelt.

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: pronkstase

Kontakt:

 Eeva Vahtramäe Puitmajaklastri juht

Eeva Vahtramäe

Klastrijuht

eeva@puitmajaliit.ee

+372 5621 3127

www.woodhouse.ee