ESTRONICS – targa elektroonika klaster

Klastri ülevaade:

ESTRONICS klaster on elektroonikateenuste ja -toodete ekspordile orienteeritud ettevõtete ning selle tegevusega seotud või seda toetavate organisatsioonide ja ettevõtete ühistegevusplatvorm. Klaster on loodud Eesti Elektroonikatööstuse Liidu poolt.

Klastri eesmärgid:

 • uute kõrge lisandväärtusega elektroonikatoodete ja -teenuste arendamine klastri partnerite ja teadusasutuste koostöös;
 • partnerite insenertehnilise ja ärialase kompetentsi suurendamine;
 • Eesti elektroonikatoodete ja -teenuste tutvustamine ja müük välisturgudel.

Koostöövõimalused:

Elektroonikat kasutatakse nn võimaldava tehnoloogiana kõigis teadmismahukates valdkondades kas toodete komponendina või tootmist võimaldavates seadmetes. Seetõttu arendatakse koostööd eesmärgiga kasutada katuseorganisatsioone müügikanalitena sihtturgudele. Klaster ja klastripartnerid pakuvad koostöövõimalustena järgmisi teenuseid:

 • seminarid elektroonika- ja plastiettevõtetele (tootearendus, erialaoskused, intellektuaalse omandi õigused ja lepingud, müük välisturgudel);
 • elektroonika arendusteenus kavandamisest prototüübini;
 • elektroonikatoodete koostamine väiksemates ja suuremates kogustes;
 • plastkomponentide ja -toodete integreerimine elektroonikatootesse.

Tegevusvaldkonnad:

Klastri peamised fookusvaldkonnad on:

 • elektroonika disain;
 • riistvara kompleksarendus;
 • manussüsteemide programmeerimine;
 • elektroonika tootmisteenus.

Klastri liikmed:

ESTRONICS klastri ellukutsujateks ja klastripojekti elluviijateks on 18 elektroonika-valdkonnaga seotud organisatsiooni: 13 ettevõtetet (sh 11 inesenertehniliste teenuste ja omatoodete pakkujat ning 2 tugiteenuste pakkujat), 3 teadusasutust (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia) ja 2 erialaliitu (Eesti Elektroonika-tööstuse Liit ja Eesti Plastitööstuse Liit).

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis:pronkstase