IKT klaster

IT on kõikjal

Klastri ülevaade:

Eesti IKT klaster on Eesti IKT-ettevõtete rahvusvaheliselt tunnustatud koostöövõrgustik ja tugi äri arendamiseks. IKT klastri eesmärk on toetada ettevõtete äri arendamist ja kasvu eksporditurgudel ning leida uusi ärivõimalusi koostöös teiste majandusvaldkondadega. Klaster on rahvusvahelisel tasandil nn “one-stop shop” avaliku ja erasektori e-teenuseid pakkuvate ettevõtete leidmiseks.

Koostöövõimalused:

IKT klaster pakub oma partneritele tuge kasvuks välisturgudel, innovaatiliste koostööprojektide algatamiseks ning töötajate kompetentside arendamiseks. Oleme avatud koostööks organisatsioonidega, kes soovivad algatada valdkondade üleseid ühisprojekte ja aidata kaasa innovaatiliste tootearenduste tekkele Eestis.

Tegevusvaldkonnad:

Fookusteemasid, millega klaster praegu tegeleb, on kolm: digitaliseerimine nii tööstuse kui ka transpordi-logistika valdkonnas, ning e-riigi lahenduste eksportimine.

IKT klastri eestvedamisel on algatatud targa tootmise pilootprojekte tuleviku tehnoloogiate rakendamise näitamiseks ning uute ärimudelite loomiseks tööstustes. https://itl.ee/toostus_40

Koostöös teiste valdkondadega on klaster oma kaheksa tegutsemisaasta jooksul algatanud mitmeid projekte, näiteks e-kviitung, reaalaja majanduse projektid. Käivitatud on transpordi innovatsiooni koostöövõrgustik ITS Estonia. https://its-estonia.com/et/its-estonia-et/

Klastri liikmed:

Eesti IKT klastril on 86 liiget (IKT-ettevõtted, teadusasutused) https://itl.ee/ikt_klaster
Esimese klastrina Eestis omab IKT klaster rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedimärgi European Cluster Excellence hõbemärgist.

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: hõbetase

Kontakt:

Doris Põld

Klastrijuht

doris.pold@itl.ee

+372 511 4411

 

 

 

 

 

Maarja

Maarja Rannama

Projektijuht

maarja.rannama@itl.ee

+372 5558 2672

 

www.itl.ee