Kagu-Eesti Puiduklaster

Klastri ülevaade:

Kagu-Eesti Puiduklaster on avatud organisatsioon, kes tegutseb Võru, Põlva ja Valga maakonna puidu- ja mööbliettevõtjaid koondava ühendusena.

Klastri eesmärgid:

  • tõsta piirkonnas tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekust ning lisandväärtust;
  • edendada tootearendust;
  • edendada koostööd sama ja eri sektorite ettevõtete vahel ning ettevõtete ja teadusasutuste vahel.

Koostöövõimalused:

Klaster on avatud koostööle teiste klastrite ja erialaliitudega, kes tegutsevad seotud valdkondades, samuti on klastriga oodatud liituma kõik valdkonna ettevõtted ning teised osapooled eeltoodud tegevusvaldkondades.

Tegevusvaldkonnad:

Klastri liikmesettevõtete peamisteks tegevusvaldkondadeks on puidu töötlemine ning mööbli ja mööblikomponentide tootmine.

Klastri liikmed:

Kagu-Eesti Puiduklastrisse kuulub hetkel 17 liiget. Tutvu liikmetega lähemalt siin.

Kontakt:

Hille Lillemägi

Arendusjuht

info@puiduklaster.ee

+372 5302 5373

 
http://www.puiduklaster.ee