Kaitse- ja julgeolekutööstuse klaster

Creating opportunities through partnership

Klastri ülevaade:

Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse klastri missiooniks on pakkuda riigile strateegilist partnerlust valdkondliku tööstuse arendamisel. Klaster koondab ühistegevuseks kaitse- ja julgeolekuvaldkonnaga seotud ettevõtted, kes plaanivad koos teadus-arendusasutustega luua uusi tooteid ja arendada uusi teenuseid.

Koostöövõimalused:

Klaster on avatud uutele koostööprojektidele kaitsetööstuse hankijate ja tarnijatega, mis aitavad kaasa ettevõtete konkurentsivõime tõstmisele ka rahvusvahelisel tasandil.

Tegevusvaldkonnad:

  • tootearenduse ja innovatsiooni edendamine kaitse- ja julgeolekutööstuses;
  • kaitse- ja julgeolekutööstuse ekspordi suurendamine.

Klastri liikmed:

Klastri eestvedajaks ja juhtivpartneriks on Eesti Kaitsetööstuse Liit ning klastrisse kuulub käesoleval hetkel 17 ettevõtet. Klastri liikmetest loe lähemalt siit.

Kontakt:

Eslas_Defence_cluster

Anu Eslas

Klastrijuht

mailto:anu.eslas@defence.ee

+372  53 903 299

 

www.defence.ee

Facebook: www.facebook.com/ESTdefenceIndustry

Twitter: twitter.com/ESTdefence