Kinnisvara- ja Energiaklaster

KEN-klaster

Klastri ülevaade:

Kinnisvara-ja Energiaklaster (KEN) ühendab kinnisvara ja energiavarustuse arendajaid, omanikke ning ettevõtteid, kes pakuvad teenuseid kogu jätkusuutliku ehituse arendustsüklis. Kogu protsess hõlmab endas tegevusi alates planeerimisest ning jätkudes arhitektuuriliste lahenduste välja-töötamise, ehituse, objektide majandamise, hooldamise, müügi ja turundusega, aga ka finantsnõustamise, õigusalase nõustamise ja paljude teiste teenustega.

Koostöövõimalused:

Toetame koostööd rahvusvahelisel tasandil läbi GBC esinduste üle Euroopa, luues partnerettevõtetele pikaajalise ja jäljendamatu konkurentsieelise ning parandades nende positsiooni turul. Samuti on meie eesmärgiks aidata kaasa seaduste, regulatsioonide ja standardite arengule ning koolitada välja siseturul tegutsevaid ettevõtteid. Klastriga on oodatud liituma uued partnerettevõtted.

Tegevusvaldkonnad:

KEN-klastri eesmärk on arendada ma partnerite äritegevust nii kodumaal kui ka välisturgudel jätkusuutliku ehitamise ja energeetika valdkonnasjärgmiste tegevuste kaudu:

  • pakkuda kombineeritud teenuste ja toodete lahendusi terve elutsükli vältel vastavalt turu vajadustele;
  • ehitada üles Eesti bränd, mis põhineb jätkusuutlikul kinnisvaral ja taastuval energial;
  • kasvada liikmete arvu poolest ja Green Building Council võrgustiku abiga tuua uusi ärivõimalusi partnerfirmadele;
  • luua Smart.Connect turundussüsteem, et kasvatada müügitulu ja partnerite vahelist koostööd;
  • luua Build.IT.Smart andmebaas arendamaks ja parandamaks hoonete sisekliimat.