Mööblitööstuse klaster

Klastri ülevaade:

Eesti Mööblitööstuse klaster asutati eesmärgiga toetada Eesti mööblitööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu ja eksporti. Klaster asutati aastal 2011 ja liikmeteks on mööblitööstuse, ülikooli, kutsekooli, disaini ja logistika esindajad.

Koostöövõimalused:

Mööblitööstuse klaster on avatud uutele koostööprojektidele, mis aitavad kaasa Eesti mööblitööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule.

Tegevusvaldkonnad:

Tegevuse peasuunad on kulude vähendamine ja müügitulu kasv:

  • kulufookuse alad on „lean production” metoodikate kasutusele võtmine ja sisendite kulude optimeerimine;
  • tulufookuse alal arendame kanaleid ja leiame uusi turge kuhu siseneda;
  • korraldame eri teemadel seminare ja töötubasid.

Klastri liikmed:

Eesti Mööblitööstuse klastri liikmeteks on erinevat mööblit tootvad ettevõtted ning muud valdkonnaga seotud partnerid. Liikmetega on lähemalt võimalik tutvuda www.estonianfurniture.ee veebilehel.