Puidutööstuse klaster

Estonian Timber - traditional values, modern technologies

Klastri ülevaade:

Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster on loodud eesmärgiga teha ühisturundust ja kujundada sektori mainet läbi estoniantimber.ee veebilehe, Estonian Forest and Wood Industries Woodbook veebiväljaannete ja trükise, Facebooki lehel turunduse, ühisürituste ja- koolituste korradamise, arendusprojektide ja uuringute läbiviimise ning erialase hariduse arendamise ja propageerimise.

Koostöövõimalused:

Puidutööstuse klaster on avatud kõigile koostööpakkumistele, mis aitavad kaasa puidu väärindamisele ja kasutamisele kõrget lisandväärtust loovates majandusharudes ning valdkonan ettevõtete ning rahvusvahelistumisele.

Tegevusvaldkonnad:

  • toorme ressurss ja kättesaadavus;
  • puidu kui taastuva ja keskkonnasõbraliku materjali kasutamise edendamine nii puittoodetes kui ka energeetikas;
  • metsa- ja puiduhariduse kvaliteet;
  • Eesti metsasektori väärtusahela efektiivsus.

Klastri liikmed:

Puidutööstuse klastri eestvedajaks on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (EMPL) ning klastrisse kuulub praegusel hetkel lisaks EMPL-ile veel 15 partnerit, kellest 13 on ettevõtluspartnerid ja 2 teaduspartnerid. Partnerite ülevaate leiab siit:

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: pronkstase

Kontakt:

Pille Meier

Klastrijuht

pille.meier@empl.ee

+372 50 93 056

www.estoniantimber.ee

http://empl.ee/