Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST

Parem sporditulemus läbi teadlikkuse, ennetuse, pädevama ravi ja kiirema taastumise

Klastri ülevaade:

Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST on ühendus, mis koondab erinevaid valdkondlikke asutusi, organisatsioone, ettevõtteid, et välja töötada uusi innovaatilisi lahendusi liikumistervise valdkonnas.
SportEST klaster ühendab liikmeid (konsortsiumipõhised ehk klastrisisesed) ja välised koostööpartnerid, kes pakuvad tooteid ja teenuseid ja/või viivad läbi tegevusi, mis on otseselt või kaudselt seotud inimeste elujõu ja elukeskkonna rikkuse kasvatamisega läbi liikumistervise ja sellega seotud valdkondade (tervishoid, sh biotehnoloogia meditsiinis, IKT ja e-tervis, sport, turism jm) innovaatilise tegevuse soodustamise ja arendamise.

Koostöövõimalused:

Klaster pakub koostöövõimalusi nii välisriikides kui siseriiklikult, ühisseminaride korraldamisel, liikumistervise alase teadlikkuse tõstmisel harrastus-, tipp- ja noorsportlaste, füsioterapeutide, perearstide ja –õdede, treenerite, spordiarstide ja ortopeedide seas, kui ka ühiste toodete teenuste arendamisel, mis aitaks ennetada vigastusi, pakkuda pädevamat ravi ja kiiremat taastumist sportivatele inimestele.

Tegevusvaldkonnad:

Tegevusvaldkonnad on meditsiiniteenused, biotehnoloogia, e-tervis ja valdkonna infotehnoloogia ja kommunikatsioon.
Tervikliku väärtusahela toimimiseks on kaasatud tugivaldkonnad – tugiteenuste, seadmete/tarvikute pakkujad, haridus-, teadus- ja arendusasutused, TAKid ja
kompetentsikeskused, kohalikud omavalitused ja riigiasutused ning valdkonna kõik erialaliidud ja
katusorganisatsioonid. Ühiselt panustatakse nutika spetsialiseerumise valdkondade arendamisse põhifookusega
tervishoiuteenustel ja tehnoloogiatel, e-tervise ja IKT valdkonnal.

Klastri liikmed:

Klastril SportEST on 38 partnerit, sh spordimeditsiini valdkonnas ning tugi- ja sidusvaldkondades tegutsevad asutused. Partnerite tegevusalapõhise jaotuse ning täpsema kirjelduse leiab klastri veebilehelt www.sportest.eu/et/partnerid.

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: Pronkstase

Kontakt:

Helin Pevkur

Klastrijuht

helin@sportest.eu

+372 522 2448

 

www.sportest.eu