Targa linna klaster

Klastri ülevaade:

Targa linna klaster ehk Smart City Lab ühendab ettevõtted, linnakodanikud, avaliku võimu, teadus- ja arendusasutused ning innovatsiooni tugistruktuurid keskendudes linnaelu erinevaid valdkondi hõlmavate uuenduslike targa linna (smart city) lahenduste arendamisele ja ekspordile. Klastri fookuses on IKT ja uute tehnoloogiate võimaluste efektiivne ja ressursisäästlik kasutamine linnaelu erinevate valdkondade arengus, sealhulgas energiasäästust kuni sotsiaal- ja tervishoiuteenusteni.

Koostöövõimalused:

Eesti kui riigi üks edufaktoreid on avatus innovatsioonile ning tahe arendada ja testida uusi lahendusi koostöös kodanikega. Smart City Lab`i kui  eluslabori metoodika kasutamine ühisprojektide läbiviimisel on tõendanud linnaelanike kaasamise vajadust tootearenduse varajases faasis. See on aidanud kaasa uuenduslike lahenduste väljatöötamisse, mis vastavad kodanike kui toote lõppkasutajate vajadustele. Oleme avatud koostöövõimalustele teiste riikide ja linnadega, et jagada parimaid praktikaid ning õppetunde suuremahuliste pilootprojektide elluviimisel ja kommunikeerimisel kodanikele.

Tegevusvaldkonnad:

  • IKT linnaelu erinevates valdkondades ja protsessides;
  • IKT ja teised nüüdisaegsed tehnoloogiad tervishoiu ja sotsiaalse heaolu efektiivsel tagamisel;
  • hoonete energiasäästlikkus, hoonete kuluefektiivne haldamine.

Klastri liikmed:

24 partnerorganisatsiooni, kelle profiilid leiab Smart City Labi kodulehel.

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: pronkstase

Kontakt:

Gerttu Pilsas-Targa linna klaster

Gerttu Pilsas

Projektijuht

gerttu@smartcitylab.eu
+372 52 23 740

 

 http://smartcitylab.eu/