Terviseturismi klaster

Terviseriik - 200 aastat Eesti spaa-traditsioone

Klastri ülevaade:

Eesti Terviseturismi klaster on koostöökogu, mis ühendab uuendusmeelseid Eesti ravispaa-ettevõtjaid, teadus- ja arendusasutusi, teisi terviseturismi valdkonnaga seotud katusorganisatsioone ning ettevõtjaid, kelle ühine eesmärk on Eesti terviseturismi kui turismisuuna arendamine, terviseturismi konkurentsivõime ja pakutavate teenuste tuntuse suurendamine nii Eestis kui välisriikides.

Koostöövõimalused:

Eesti Terviseturismi klastriga on oodatud liituma partnerid, kes on huvitatud osalemast Eesti terviseturismisuuna arendamisel. Eelkõige oodatakse liituma ettevõtjaid, sh heaolu-spaasid, erinevaid terviseteenuseid pakkuvaid ettevõtteid.

Tegevusvaldkonnad:

  • tootearendustegevus ühisturunduse valdkonnas;
  • tootearendustegevus ravisuunal;
  • arendustegevus Terviseturismi klastri ettevõtete personali arendamiseks;
  • arendustegevus Terviseturismi klastri ettevõtetes säästva arengu tagamiseks.

Klastri liikmed:

Eesti Terviseturismi klastri liikmed on: Eesti spaa-ettevõtted (14), teadus- ja arendusasutused (4), terviseturismi valdkonnaga seotud organisatsioonid, ettevõtted (6) – vt lähemalt Terviseturismi klastri veebilehelt http://healthrepublic.ee/et/about/meist/.

Kontakt:

Aire Toffer

Klastrijuht

aire@terviseturism.ee

+372 508 4020

 

www.healthrepublic.ee