Tuuletehnoloogia klaster

Klastri ülevaade:

Tuuletehnoloogia klastri eesmärk on Eestis tuulikute tootmise kui tööstusharu väljaarendamine ja rahvusvahelistel turgudel läbimurdmine. Tuuletehnoloogia klastri eripäraks on muuhulgas asjaolu, et klastri liikmed koonduvad tihedalt Eestis välja arendatud tuulikumudelite ja detailide tootmise tarneahelasüsteemi. Tuuletehnoloogia klaster on vertikaalselt integreeritud klaster ehk tarneahela tüüpi klaster. Klaster loob eelduseid Eesti päritolu tuulikumudelite ja nende komponentide võimalikult suures mahus Eesti ettevõtete poolseks tootmiseks.

Koostöövõimalused:

Eesti tuulikutootjatele komponentide tarnimisest omandatavad referentsid annavad tuuliku komponentide tootjatele võimaluse tarnida oma tooteid ka teiste riikide tuulikutootjatele. Eesmärgiks on seatud, et aastaks 2020 toodetakse Eesti päritolu tuulikumudelite juures tuulikute detailidest 70% Eesti ettevõtete poolt, mis eeldab, et ühtsesse tarneahelasse on koondunud ca 35 Eesti ettevõtet.

Tegevusvaldkonnad:

Tuuletehnoloogia klaster on mõeldud toimima sektori ettevõtete vaheliste koostööprojektide ja uute algatuste inkubaatorina, kus teostatakse partneritevahelisi arendustöid, tootearendust. Samas arendatakse ka kogu sektorit ühiselt ning metoodiliselt. Klastri tegevussuunad on:

  • ühisturundus ja Eesti tuuletehnooloogia sektori maine tõstmine rahvusvaheliselt; 

  • koostöö ja ühine tarnevõrgustik; 

  • innovatsioon ja kompetentside arendamine; 

  • poliitikate kujundamises osalemine.

Klastri liikmed:

Tuuletehnoloogia klastrisse kuulub hetkel 15 liiget, sh 3 tuulikutootjat, 8 tuuliku komponentide tootjat ja paigaldajat, 1 teadusasutus, 1 inseneribüroo ja 2 nõustamisteenuse osutajat. Tutvu liikmetega lähemalt siin.

Euroopa klastrite kvaliteedimärgis: pronkstase

Kontakt:

Indrek Kaunissaare

Projektijuht

indrek.kaunissaare@gmail.com

+372 5569 4364
http://tuuleliit.ee/tuuletehnoloogia-klaster/