Innovatsioonikliinik: Innovatsioon haiglas: ise ja läbi start up ettevõtete

0706.17

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Mustamäe korpus, Sütiste tee 19, suur saal

Juunikuu innovatsioonkliinikut võõrustab Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH). Ootame haiglarahvale lisaks osalema iduettevõtjaid, arendajaid, disainereid, üliõpilasi ja teisi tervisealal uute ja paremate lahenduste loomisest huvitatuid.

Avame kolme juhtumi näitel erinevaid võimalusi, kuidas klinitsistide praktilisest vajadusest sündinud innovaatilisi ideid teostada. Kõik näited on haiglasisese töökorralduse ja protsesside tõhustamisest.

  • Innovatsioon haigla sees. PERH neurokirurg Dr Kahro Tall tutvustab kogemust, kuidas tema vajadusest lähtuvalt ja koostöös haigla IT osakonnaga sündis arstidele uus töövahend iPalat.
  • Innovatsioon läbi start-up ettevõtte loomise. Soome praktiseeriv arst, insener ja digitervise start-up ettevõtte Unitary Healthcare üks asutajatest ja tegevjuht Dr Taavi Saviauk avab nutika patsientide logistikalahenduse Uoma teekonda ideest piloteerimiseni Soome haiglates.
  • Innovatsioon koos start-up ettevõttega. Eesti ühe edukama tervisetehnoloogia start-up ettevõtte Cognuse juht Andres Mellik ja PERH II intensiivravi osakonna spetsialistid räägivad haigla ja ettevõtte ühisarendusest, mille eesmärk on muuta erinevad juhendid haiglapersonalile kasutajasõbralikuks.

Pärast u 1 tund kestvat ettekannete osa saavad kõik soovijad kasutada vaba lava ja tutvustada teistele 90 sekundi jooksul oma lahendust, lahendusideed või lahendamist vajavat probleemi. Selleks soovi saab avaldada kohapeal või siis juba üritusele registreerudes ära märkida. 

Osalemine on Connected Health klastri liikmetele (sh ülikoolide töötajad ja üliõpilased ning haiglate personal) ja klastri avaliku sektori partneritele (nt Sotsiaalministeerium, Haigekassa, Terviseamet) tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.

Teistele 30 eurot, millele lisandub käibemaks. Registreeru hiljemalt 5. juuniks

NB! FB-s “osalen” märkimisest registreerumiseks ei piisa!

Lisainfo ürituse ja klastriga liitumisvõimaluste kohta: Kitty Kubo, kitty.kubo@tehnopol.ee või 55654535

Taustainfo:

Innovatsioonikliinik annab hoogu klinitsistide praktilisest vajadustest võrsuvale innovatsioonile. Ühendame meedikuid arendajate, disainerite ja iduettevõtjatega, et head ideed jõuaksid kasulike lahendusteni. Innovatsioonikliinikut korraldab Connected Health klaster.

Connected Health klaster http://connectedhealth.ee/ ühendab Eestis kõik tervise valdkonna innovatsiooniks vajalikud osalised: tervisetehnoloogia ettevõtted, klinitsistid ja kliinikud, tervishoiu regulaatorid ja rahastajad ning T&A asutused. Klastri partnerite visioonis on Eesti tervisetehnoloogia lahenduste tekkeks ja kasvuks parim paik maailmas. Klastri tegevusi veab eest Tehnopol ja toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastri meede.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on üks kahest Eesti meditsiini tippkeskusest ja ligi 4000 töötajaga üks Eesti suurimatest tööandjatest. Haigla visioon on saada Euroopas tunnustatud meditsiinikeskuseks. Väärtustatakse uuendusmeelsust, soovitakse teha uusi asju esimesena Eestis. Olgu selleks uute tipp-tehnoloogiate ja ravimeetodite rakendamine või innovatsioon tugifunktsioonides ja töökorralduses. PERH on Connected Health klastri liige.