Klastriklubis arutleti välistööjõu kaasamise teemal

Postitatud 08. veebruar 2019

Kvalifitseeritud tööjõupuudus on kriitiline probleem kogu Euroopas, mõjutades oluliselt majanduse arengut.

Eesti elanikkonna ning tööturu arenguid puudutavate prognooside kohaselt muutub spetsialistide tasemel töötajate vajadus lähiaastatel üha suuremaks, mida tänane kutse-ja kõrghariduse pakkumine ei kata. Seetõttu on ka välismaalastest spetsialistide hankimine kas innovatsiooni toetamiseks, ekspordivõimaluste loomiseks uutel turgudel või ettevõttesisese kompetentsi kasvatamiseks muutunud Eesti ettevõtetes üha tavapärasemaks praktikaks. Ent sageli võib välismaalastest spetsialistide palkamine pakkuda väljakutseid, eriti nende ettevõtete jaoks, kes seda varem ei ole teinud või kellel on selles valdkonnas vähem kogemusi.

Riiklikult on välistööjõu kaasamist Eesti ettevõtetes viimastel aastatel üha rohkem hõlbustatud. Mitmeid olulisi muudatusi on tehtud seadusandluses välismaalaste paindlikuks ligipääsuks Eesti töö- ja ettevõtlusturule, minimeerides ühtlasi võimalikke elamislubadega seonduvaid väärkasutusriske. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt koordineeritava Work in Estonia“ programmi raames vaadeldakse välismaalase teekonda Eestisse kui tervikut ehk tegeletakse nii meelitamise, vastuvõtmise, kohanemise kui maine küsimustega. Lisaks tööpakkumiste vahendamisele on muuhulgas EASi poolt pakkumisel ka välisvärbamise toetus, mille abil toetatakse välisriigist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) spetsialistide Eestisse kolimist, leevendamaks IKT spetsialistide puudust kõigis sektorites.

Välistööjõu kohanemist soodustava teenusena avati 2018. a novembris 2018 Work in Estonia programmi osana avaliku ja erasektori partnerite koostöös Ülemiste City`s Rahvusvaheline maja, võimaldades Eestisse uussisserändajate ja samuti meile tagasipöördujate peredele vajalikke teenuseid ühest kohast. Rahvusvahelisest majast saab informatsiooni kõige kohta, mis puudutab Eestis töötamist ja elamist: alates tarvilikest dokumentidest ja lõpetades erinevate keelekursuste või huvitegevuste informatsiooniga. Näiteks on keskuses võimalik taotleda nii elamisluba, lühiajalist tööluba kui ka isikukoodi, registreerida elukohta ning saada infot lasteaedade ning koolivõimaluste kohta. Toimuvad ka keelekohvikud, karjääri- ja ettevõtlusnõustamised, kohanemisprogrammi koolitused (nt „Re-invent yourself in Estonia). Neist viimast veab pilootprojektina ettevõtte MoveMyTalent, kelle põhitegevus ongi välismaalasele Eestisse kolimine võimalikuks lihtsaks teha, seda nii viisa taotlemisest kuni kasvõi tarbekaupade soetamiseni. Tänaseks on ettevõtte abiga Eestisse tulnud enam kui 800 spetsialisti ja nende perekonda. Klientettevõtetele pakutakse lisaks ka välistöötaja toetamiseks vajaliku tegevuskava või ettevõttesiseste protsesside kujundamist ning koolitusi kultuuridevaheliste erinevuste teemal. Kõik selleks, et kohanemine oleks sujuv ja kultuurilise kohanemise käigus läbitav kultuurišoki etapp mööduks valutult.

 

Allikas: Tallinna Ettevõtlusamet